Polityka prywatności

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy fanklub.huaweipolska.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w Serwisie jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa KRS nr 0000221936, NIP 5262800201 (dalej: „Administrator”).
 3. We wszelkich sprawach związanych z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w tym wycofania udzielonej zgody prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.
 4. Dalsze informacje na temat ochrony, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z danymi znajdują się pod tym linkiem: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/
 5. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@huawei.com.
 6. Celem ułatwienia Ci odbioru niniejszej polityki prywatności używamy następujących skrótów:
  • RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są to:
  • Dane związane z posiadanym kontem w serwisie: nazwa użytkownika, adres email, płeć, model posiadanego urządzenia, Huawei ID, zdjęcie profilowe
  • Informacje o posiadanym urządzeniu: model posiadanego urządzenia, numer IMEI, numer kompilacji
  • Informacje związane z podejmowanymi aktywnościami w serwisie: posty forum, tematy na forum, komentarze dotyczące treści publikowanych na blogu, wiadomości oraz liczba zebranych punktów
  • W przypadku wygranej w organizowanym poprzez serwis konkursie: Imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania
  • Dane związane z aktywnością konta: adres IP, adres konta w mediach społecznościowych
 8. Cel Podstawa prawna Czas
  Wykonanie umowy (korzystanie z Serwisu w tym udział w konkursach dostępnych w Serwisie) pomiędzy – Administratorem a użytkownikiem,(dalej: „Usługi”). art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy (korzystania z Serwisu i Usług), której stroną jest Użytkownik. Przez czas wykonywania Usługi nie dłużej jednak niż 2 lata od ostatniej aktywności w serwisie (np. logowania).
  Marketing produktów i usług Administratora, ochrona przed roszczeniami . ,art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
  Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze z zakresu prawa w szczególności prawa podatkwoego. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiazku prawnego ciażącego na Administratorze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów retencji dokumentów.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: Administrator, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora takie jak agencje marketingowe i kreatywne, dostawcy rozwiązań IT, audytorzy, firmy kurierskie –przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 11. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.